2. Juni 2020 : Gutt Tippen vun eisen Ergotherapeutinnen Dorothéa Hemmer & Anja Sorkalla