10. November 2021 : Scheckiwwerreechung um Houwald

De Blëtz krut vun der Equipe lokale vum Pastoral-Rot aus de Gemengen Hesper-Réiser-Weiler e generéisen Schéck vun 7000€!
d’Suen goufen duerch verschidde Sozial Aktioune vum 2019-2021 gesammelt.
Et sief awer och ze ernimmen, dass Kanner eng Aktioun gestart haten an domat eng SUPER Zomm vun 300€ gesammelt haten.
De Blëtz seet allen Leit an de Kanner déi gehollef hu souvill Suen ze sammelen en decken Merci.
Madamm Nicole Backes, trésorière vum Blëtz krut dee zwee Schécken.
Mir soen, villmools Merci fir déi wonnerbare Gesten.
Categories :