15. Dezember 2018 : Femmes Socialistes iwwerreechen 1800€ un d’ Blëtz a.s.b.l.

Präsident vun de Femmes Socialistes: Astrid Muller-Belleville an hir Equipe Madame Lucienne Stimpl-Frederes, Madame Danielle Lenz-Berkes, Madame Sonja Milani-Comes  a  Madame Maryse Humbert-Schlegel hunn en Don vu 1800€ vum Bénéficeconcert den 6.10.2018 zu Téiteng der Madame Chantal Keller, d’Präsidentin zu Blëtz iwwerreecht. Mir soe Villmools Merci!