16 Abril 2022: Blëtz & Back to Sport im Rehazenter

Och Ouschtersamschdeg waren Leit do. E décke Merci fir Equipe vum Rehazenter!

Großer Erfolg unserer therapeutischen körperlichen Sportaktivität!

Grand succès de notre activité thérapeutique sportive!

Great success for the therapeutic sports activity!

Categories :