16. November 2020 : Scheckiwwerreechung vun der Gemeng Kayl

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck am Wäert vun 2000€ vun der « Gemeng Kayl» entgéing ze kréien.
Bei enger Presentatioun vun der Vizepresidentin vum Blëtz, der Madamm Malou Wagner a mat ville Froen ass deen gemittlechen Owend zu Enn gaangen.

Mir soen der Gemeng Kayl, dem Buergermeeschter, dem Lorent John, de Schëffen, de Marcel Humbert an der Madame Viviane Petry,

Villmools Merci fir de wonnerbaren Gest.