19. Oktober 2018 : Journal : Blëtz – Woch des gratis Blutdruckmessens in Apotheken