24. Mee 2023:Scheckiwwerreechung vum Réidener Wanterlaf

D’Madamm Nicole Backes, Tresoriere an d’Madamm Yasmine Silbereisen, Member vum Comité vu Blëtz a.s.b.l. hunn de Scheck vum 2500€ entgéintgeholl.

Mir soen dem Präsident, dem Här Raymond Remakel, dem Tresorier, dem Här Fern Thill an dem Comité vum Réidener Wanterlaf e GROUSSE Merci fir hir Ënnerstëtzung.

Categories :