25. Mäerz 2023: Forum & Dag vum 3ten Alter vun der Gemeng Mertert

D’Yasmine Silbereisen, Comité Member, huet op den Hiereschlag sensibiliséiert mat engem Informatiounsstand.

Et goufen et vill flott Echangen.

E grousse Merci geet un d’Gemeng Mertert!

Categories :