28.November : Remise Officielle des Chèques – Charity Cross 2019

De Maacher Lycée  organiséiert eemol am Joer een Charity Cross wou et dreems geet fir Spenden ze sammelen. Schüler, Proffen an Organisatiounscomité vum Maacher Lycée wielen dee véier Bénéficiaires.Schüler an Primärschoulkanner sichen sech am Virfeld Sponsoren. Dee gesammelte Suen ginn dann op 4 Associatiounen verdeelt.  de 28. November krut de Blëtz 30.000 €. Mir soe VILLMOOLS MERCI de Maacher Lycée, de Direktioun an dem Organisatiounscomité.