• 4. Oktober 2019 : Scheckiwwerreechung: 1.000€ vun „Fit a Flott vun Suessem“

    by  • 5. Oktober 2019 • Schecküberreichungen

    D’Malou Wagner an d’Karin Magar, Comitésmemberen vun Blëtz, krute vun der Presidentin vun Fit a Flott Suessem, der Madame Brigitte Henry, fir e Scheck iwwer 1 000€, iwwerreecht.
    Mir soe Villmools Merci!.

    Fit a Flott – assemblée générale – Sanem – Hôtel de Ville Belvaux – 04/10/2019 – photo: claude piscitelli