8. Mai 2019: Scheckiwwerreechung zu Mondorf am Casino

Op Invitatioun vum Här Robert Max vum Lions Mondorf-les-Bains huet d’Madame Chantal Keller eng Power-Point Présentatioun iwwert de Blëtz gehalen. No ville Froen hunn de Blëtz an d’Associatioun “Victimes de la Route“ e Schéck vun  3000€ kritt. Mir soe Villmools Merci!