• Summervakanz vum 1.08-26.8

  by  • 18. Juli 2018

  Léif Membren, léif Interessenten, Blëtz a.s.b.l. ass an der Summervakanz vum 1.08.-26.8. net ze erreechen. Mir maachen eng kleng Paus a sinn dann ab dem 27.8 erem fir Iech do.

  Eng schéin Vakanz un iech all.

  5. August 2018 : Pétanque 10:00 – 12.00 Uhr

  by  • 3. August 2018

  5. August 2018 : Pétanque 10:00 – 12.00 Uhr
  Stade John Grün : 1, Route de Remich, L-5650 Mondorf-les-Bains

  Dank der freundlichen Unterstützung der Mondorfer Gemeinde und dem Engagement ihres Pétanque Clubs ist es der Blëtz a.s.b.l möglich, diese sportliche Aktivität anzubieten.

  3. Juni 2018 : Pétanque 10:00 – 12.00 Uhr

  by  • 28. Juni 2018

  03. Juni 2018 : Pétanque 10:00 – 12.00 Uhr
  Stade John Grün : 1, Route de Remich, L-5650 Mondorf-les-Bains

  Dank der freundlichen Unterstützung der Mondorfer Gemeinde und dem Engagement ihres Pétanque Clubs ist es der Blëtz a.s.b.l möglich, diese sportliche Aktivität anzubieten. …

  Read more →