Wat ass e Gehirschlag?

Blëtz a.s.b.l. informéiert

Sensibiliséirung

Eng Haaptmissioun vu Blëtz a.s.b.l.

Gidd Membre

Ënnerstëtzt eis duech en Don a

Broschür & Risikobestimmung

Brochure2021DE Brochure2021DE

Virtuell Porte ouverten

Samedi / Samstags: 10:00-10:15

30.01.  27.02.

27.03.  24.04.

30.05. 26.06.

10.07.

Journée mondiale de l'AVC - Lëtzebuergesch - Deutsch

Journée mondiale de l'AVC - Version française

BLËTZ

NEWS

10. November 2021 : Scheckiwwerreechung um Houwald

De Blëtz krut vun der Equipe lokale vum Pastoral-Rot aus de Gemengen Hesper-Réiser-Weiler e generéisen Schéck vun 7000€! d’Suen goufen duerch verschidde Sozial Aktioune vum 2019-2021 gesammelt. Et sief awer och ze ernimmen, dass Kanner eng Aktioun gestart haten an domat eng SUPER Zomm vun 300€ gesammelt haten. De Blëtz seet allen Leit an de Kanner déi gehollef hu souvill Suen ze sammelen en decken […]

3. November 2021 : Schecküberreichung in Haller

Blëtz a.s.b.l. wurde von Herrn Mehlen und die Einwohner von Haller zu einer Schecküberreichung von 1.000 € eingeladen. Karin Magar-Klein aus dem Komitee vom Blëtz war dabei. Die Spenden wurden letztes Jahr beim Buergbrennen in Haller gesammelt. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihre Unterstützung.

11. November 2021 : Scheckiwwerreechung bei den Ettelbrécker Theater Frënn

Den Blëtz war vun den Ettelbrécker Theater Frënn op hir Generalversammlung inviteiert gi wou d’Madamm Karin Magar-Klein an d’Madamm Nicole Backes-Walesche e Scheck vun 1000€ vun der Presidentin Michèle Turpel entgéint geholl hunn. Mat flotten Gespréicher mat der Equipe ass den Owend ausgeklongen. Mir soen den Theater Frënn villmools Merci fir deen wonnerbare Gest.

25 – 29 octobre 2021 : Journée mondiale de l’AVC: Campagne de sensibilisation et de prévention pour l’AVC

Blëtz …..ass Eclair Merci beaucoup à tous ceux qui nous aident à la sensibilisation et la prévention de AVC!

29. Oktober 2021 : Welttag des Schlaganfalls – Blëtz im Luxemburger Wort und Tageblatt

Luxemburger Wort: Tageblatt:

25 – 29 octobre 2021 : Journée mondiale de l’AVC: Campagne de sensibilisation et de prévention pour l’AVC

Merci beaucoup à tous ceus qui nous aident à la sensibilisation et la prévention de AVC! CHL CHEM HRS CHdN Commune de Bettembourg  

BLËTZ

YouTube