12. März 2018 : „Feuerwehr Feelen“ spendet 2000€

Foto: Charles Reiser

D’Nicole Backes, Trésorière an d’Yvette Schosseler, Comitésmember vun der Blëtz a.s.b.l, kruten vun dem Claus Roger, Chef de Corps Feelen, a senge Pompjeeën, e Scheck iwwer 2000€, vun der „Chrëschtbeemerchersaktioun “iwwerreecht.
Mir soe Villmools Merci!