24. Abrëll 2023: Infoowend am Club Haus Am Becheler

D’Malou Wagener, Vize-Präsidentin an d’Yasmine Silbereisen, Comité Member, hunn op den Hiereschlag sensibiliséiert mat engem Info-Owend zu Walfer.
Mir soen d’Madame Chantal Hein, Directrice vum Club Haus Am Becheler e grousse Merci.
Wichteg Informatiounen iwwert wéi ee reagéiere soll am Fall vun engem Hiereschlag an och wéi een u.a. duerch eng gesond Erneierung präventiv virgoe ka goufe vermëttelt.
Duerno war nach Zäit fir Froën zu stellen an sech auszetauschen.
Categories :