5. Juni 2019 : Scheckiwwerreechung: 5 000€ Banque Raiffeisen

Raiffeisen Membere kennen decidéieren, hir Punkten, déi si am Kader vum Membersprogramm OPERA gesammelt hunn, anzetausche géint een Don fir ee gudden Zweck.

De Blëtz, hat déi grouss Éier ee Scheck am Wäert vu 5 000 € vum President vum Direktiounscomité, dem Här Guy Hoffmann, iwwerreecht ze kréien.
Mir soe Villmools Merci fir de wonnerbare Geste!