Was ist ein Schlaganfall?

Blëtz a.s.b.l. informiert

Aufklärung

Eine Kernmission von Blëtz a.s.b.l.

Werden Sie Mitglied

Unterstützen Sie uns durch eine Spende und

Broschüre / Risikobestimmung

Risikobestimmung

Agenda 2024 / Richtig handeln

Journée mondiale de l'AVC - Lëtzebuergesch - Deutsch

Journée mondiale de l'AVC - Version française

BLËTZ

NEWS

22. Juli 2024: JDH bei Blëtz op Besuch

Den 22. Juli waren d’Lisa Hatz an d’Marie-Anne Roesgen vun der Jugend- an Drogenhëllef (JDH) am Blëtzhaus op Besuch. Zesumme mat der Presidentin vun der Blëtz a.s.b.l., dem Chantal Keller, hu […]

13. Juli 2024: Porte ouverte – Ernährungsempfehlungen zur Vorbeugung eines Schlaganfalls – Recommandations alimentaires en prévention d’une récidive d’un AVC

Dës ass eis leschte Porte ouverte virun der Summerpaus. Wärend de Summerméint sidd Dir häerzlech invitéiert, op eise Petanque op Munneref ze kommen, dee wéi gewinnt all 1. Sonnde vum […]

2. Juli 2024: Offizielles Treffen mit Familienminister Hahn

Am 2. Juli nahmen Blëtz a.s.b.l.-Präsidentin Chantal Keller und Verwaltungsratsmitglied Anne Brimaire-Hoffmann den von ihnen angefragten Termin mit dem Minister für Familie, Solidarität, Zusammenleben und Unterbringung von Flüchtlingen, Max Hahn, […]

6 juillet 2024 : Activités du week-end / Aktivitäten am Wochenende vom 6. Juli

29.06.2024: La fibrillation auriculaire et l’hypertension artérielle sont des facteurs de risque majeurs pour l’AVC

Ce samedi matin, l’hypertension, la fibrillation auriculaire et l’AVC étaient au programme. Le Dr Jean Beissel, cardiologue, a expliqué l’HTA et la fibrillation auriculaire dans une salle comble. De nombreuses […]

29. Juni & 13. Juli 2024: Portes ouvertes

BLËTZ

YouTube