Was ist ein Schlaganfall?

Blëtz a.s.b.l. informiert

Aufklärung

Eine Kernmission von Blëtz a.s.b.l.

Werden Sie Mitglied

Unterstützen Sie uns durch eine Spende und

Broschüre

Brochure2021DE

Virtuelle Porte Ouverte

Samedi / Samstags: 10:00-10:15

30.01.  27.02.

27.03.  24.04.

30.05. 26.06.

10.07.

BLËTZ

NEWS

Schéi Chrëschtdeeg a vill Gléck am neie Joer 2021

Congé fin d’année 2020

Blëtz a.s.b.l. ass am Congé vum 21.12 bis den 4. Januar 2021. Ab dem 4. Januar si mir ërem fir Iech do! (08.00-12.00 Auer). Mir wënschen Iech:Schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer mat beschter Gesondheet. Blëtz a.s.b.l. sera en congé du 21.12 au 4.1.2021 inclus. A partir du 4 janvier nous […]

12. Dezember 2020: Porte ouverte virtuelle: Dr Michèle Pisani – Relaxatiounsübungen

12. Dezember 2020: Porte ouverte: Relaxatioun fir Leit mat engem AVC vum Dr Michèle Pisani (Neuropsychologin)

12. Dezember 2020: Blëtz a.s.b.l informiert über die Aktivitäten 2021

25. November 2020: Blëtz and the Virtual SAFE 2020 MEMBERS MEETING

“Life after stroke: rising to the challenge” Economic impact of stroke in Europe The European Life After Stroke Forum Life after stroke and the Stroke Action Plan for Europe Face-to-face support for stroke survivors and their families and carers Online support for stroke survivors and their families and carers Stroke care and COVID19 81% said […]

BLËTZ

YouTube