Was ist ein Schlaganfall?

Blëtz a.s.b.l. informiert

Aufklärung

Eine Kernmission von Blëtz a.s.b.l.

Werden Sie Mitglied

Unterstützen Sie uns durch eine Spende und

Broschüre / Risikobestimmung

Brochure2021DE Brochure2021DE

Virtuelle Porte Ouverte

Samedi / Samstags: 10:00-10:15

30.01.  27.02.

27.03.  24.04.

30.05. 26.06.

10.07.

BLËTZ

NEWS

2. – 20. August 2021 : Blëtz Sommerpause / Congé

Blëtz Sommerpause vom 2. bis 20. August 2021 Blëtz en congé 2 au 20 août 2021

31. Juli 2021 : Porte ouverte virtuelle – Blëtz a.s.b.l. informiert

Blëtz a.s.b.l. leistet wichtige Aufklärungsarbeit zum Thema Schlaganfall zusammen mit der RBS (Center fir Altersfroen) In der Zeitschrift „Aktiv im Liewen“, Ausgabe Juni 2021, wurde ein spezielles Dossier zum Thema „Schlaganfall“ mit nützlichen Anweisungen sowie praktische Informationen herausgebracht. Ab dem 31.07.21 ist der „Aktiv im Liewen“ Dossier „Schlaganfall“ auf Französisch (français) (PDF) oder Deutsch (PDF) […]

18. Juli 2021: Scheckiwwerreechung vun der Gemeng Suessem

De Blëtz hat déi grouss Éier, e Scheck am Wäert vun 5000€ vun der Gemeng Suessem am Kader vun der „Fête nationale luxembourgeoise 2021“ entgéint ze huelen. Bei enger Présentatioun vun der Mme Nicole Backes-Walesch, trésorière, an der Mme Yasmine Silbereisen, Comitésmember, gouf de Blëtz virgestallt. Mir soen der Gemeng Suessem, a besonnesch der Buergermeeschtesch, […]

26. Juni 2021: Porte ouverte virtuelle: Im Portrait: Nico Backes und seine Frau Nicole, Kassiererin von Blëtz a.s.b.l.

19. Juni 2021: Scheckiwwerreechung vun Fraen a Mammen vun Héinescht-Fëschbich-Kaalber.

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck am Wäert vun 3000€ vun de „Fraen a Mamme vun Héinescht-Fëschbich-Kaalber “ entgéint ze huelen. Bei enger Presentatioun vun der Vizepresidentin vum Blëtz, der Madamm Malou Wagner, a mat ville Froe gouf de Scheck iwwerreecht. Mir soen de Fraen a Mamme vun Héinescht-Fëschbich-Kaalber, a besonnesch der Madamm Josette Lamberty, villmools […]

29. Mai 2021: Porte ouverte virtuelle: Im Portrait: Pierre Berger, Kommitteemitglied und seine Tochter Tammy

BLËTZ

YouTube