Was ist ein Schlaganfall?

Blëtz a.s.b.l. informiert

Aufklärung

Eine Kernmission von Blëtz a.s.b.l.

Werden Sie Mitglied

Unterstützen Sie uns durch eine Spende und

Broschüre / Risikobestimmung

Brochure2021DE Brochure2021DE

Virtuelle Porte Ouverte

Samedi / Samstags: 10:00-10:15

30.01.  27.02.

27.03.  24.04.

30.05. 26.06.

10.07.

BLËTZ

NEWS

Journée mondiale de l’AVC 2021

30. September 2021 : De Blëtz war bei der Gesondheetsministesch, der Madamm Paulette Lenert

De Blëtz, vertruede vun der Präsidentin Chantal Keller, der Vize-Präsidentin Malou Wagner a vun der Dr Monique Reiff, CHL . D’Chantal Keller an Dr d’Monique Reiff vertriede Lëtzebuerg beim SAFE, (Stroke Alliance for Europe). Et war e ganz flotten Austausch, wou iwwer vill Problemer, awer och déi vill nei Projete vum Blëtz, geschwat gouf. Mir […]

05. Oktober 2021 : Scheckiwwerreechung vum Lions Viaduc

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck am Wäert vun 2500€ vum „ Lions Viaduc“ entgéint ze huelen. De Lions Viaduc war mat der Presenz vun der Presidentin Madamm Raidun Val, der Madamm Carine Coi-Maitzner an dem M Jean Weynandt an hiren Memberen vertrueden. Madamm Nicole Backes, trésorière vum Blëtz e Schéck krut e […]

20. September 2021 : De Blëtz ass ëmmer ënnerwee fir Kampagne iwwert d’Präventioun

Den 20. September war de Blëtz ënnerwee, dës Kéier bei gero (RBS) Kompetenzzenter fir den Alter, ofgeleet vun Gerontologie, der Wëssenschaft iwwert d’Altern. Mat enger Powerpoint iwwert de Schlag an d´Aktivitéiten vum Blëtz, besonnesch en vue vum Weltdag vum Hiereschlag, den 29. Oktober, konnte mir e groussen Interessi am Publikum erwächen. Et goufe vill Froe […]

27.September 2021: De Blëtz war bei „Stroke and European Alliance for Cardiovascular Health“

Lesen Sie den Originaltext in voller Länge unter: BLUTHOCHDRUCK IN DER LUXEMBURGISCHEN BEVÖLKERUNG Unterschiede zwischen Norden und Süden Science.lu, 22. August 2016 Ein Drittel der Einwohner Luxemburgs haben hohen Blutdruck – ein Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen. Die Hälfte davon wissen nicht von ihrem Zustand.  Ein Drittel der Einwohner Luxemburgs haben hohen Blutdruck – ein Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen. Die […]

25. September 2021: Blëtz im Video: Leitlinien und Angebote

Der Video-Bericht von der Präsidentin, Chantal Keller erläutert die Leitlinien von Blëtz, und was wir für Betroffene, deren Familien und Freunde anbieten. Sie berichtet auch vom Welttag des Schlaganfalls und die damit verbundenen Sensibilisierung- und Präventionskampagnen.

BLËTZ

YouTube