15. Mäerz 2023: Scheckiwwerreechung vu Seniore Club vu der Gemeng Fréiseng

De Blëtz hat déi grouss Éier e Scheck vum 500 € op hirer Generalversammlung a Presenz vun dem Comité Member, der Madamm Karin Magar-Klein iwwerreecht ze kréien.

De Blëtz seet de Comité Memberen vu Seniore Club Jeanne Schneider, Ghislaine Staudt, Josée Diederich, Jeanne Schmitz, Josée Fantini, Chantal Bourggraf a Sonia Merens villmools Merci fir dee generéisen Don a fir den flotten Austausch.

Categories :