26. Mai 2023: Scheckiwwerreechung vum Monnerecher Museksveräin

Mir soen dem Präsident, dem Här Christophe Heck an de ganze Monnerecher Musek Villmools Merci fir de Don an natierlech och fir dee flotten Concert. D’Madamm Nicole Backes, Tresoriere an d’Madamm Yasmine Silbereisen, Member vum Comité vu Blëtz a.s.b.l. hunn de Scheck vum 1.500€ entgéintgeholl.
Categories :