29. Mee 2018 : Blëtz a.s.b.l. leescht Präventiounsarbecht bei den Hörgeschädegten zu Steinsel

Op Invitation vun der Madame Mylène Straus vun den Hörgeschädegten hunn d’Chantal Keller, Präsidentin vum Blëtz, d’Nicole Backes-Walesch, Trésorière vum Blëtz an d’Madame Yvette Schosseler, Comitésmember, de Blëtz virgestallt. Wichteg ass, dass och hörgeschädegt Leit wichteg an interessant Informatiounen ronderëm d’Thema Gehirschlag kréie konnten.

Categories :