Eldo.lu: Weltdag vum Hireschlag den 29. – Oktober Och Jonker kënne betraff sinn

Artikel lesen auf Eldo.lu:

Cynthia Meris

Audio-Auszüge: © Cynthia Meris – Eldo.lu:

  • D’Chantal Keller vun der Blëtz asbl iwwert de Fall vun engem jonke Mann:
  • Wat een Hireschlag ass, a wat ee maache sollt.
  • Wann een dann ee Schlag hat, ass een am Prinzip ee Joer am Rehazenter wou een déi néideg Therapië kritt. Duerno muss een da selwer kucken wéi et viru geet:
  • D’Reportage am Audio