• Archive for octobre, 2016

  27. Oktober 2016: Interview RTL Radio Lëtzebuerg

  by  • 27. octobre 2016 • Nouveautés


  Blëtz zu Gast bei RTL Radio Lëtzebuerg – Blëtz en invité sur RTL Ratio Lëtzebbuerg

  « E Samschdeg ass de Weltschlagdag an dowéinst ass de Gehirschlag de Moien och schonn e Sujet am Kiosk. D’ASBL Blëtz sensibiliséiert fir dëse Sujet an vun der ASBL ass de Moien d’Chantal Keller op Besuch » (c)RTL, 2016

  13. Oktober 2016 : Blëtz bei Familienministerin Corinne Cahen

  by  • 19. octobre 2016 • En route avec Blëtz, Nouveautés

  Am 13. Oktober 2016 empfing Familienministerin Corinne Cahen zum zweiten Mal die Organisation BLËTZ. Neben einem allgemeinen Informationsaustausch über die BLËTZ-Aktivitäten, wurde insbesondere über das groβe Ziel der BLËTZ, nämlich die Schaffung eines „Nachsorgezentrums“ für Hirnschlagpatienten in Luxemburg, diskutiert.

    …

  Read more →